Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình

Xã Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình, Vũ Thư, Thái Bình

8.0

Trang trại Sinh thái Lúa rươi và Nông sản An Lành

Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Kiến Xương, Thái Bình

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Kiến Xương, Thái Bình
8.9
0 Bình luận