Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình

Xã Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình, Vũ Thư, Thái Bình

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch